?Gmina Choszczno informuje, że realizuje zadanie pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno ? Edycja 2022?. Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nazwa projektu: Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Choszczno

Cel projektu: Celem dofinansowania jest przedsięwzięcie polegające na demontażu, odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno ? edycja 2022.

Szacuje się, że w rezultacie unieszkodliwieniu poddanych zostanie ok. 34,72 Mg odpadu azbestowego, zdementowanego z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także złożonych na posesjach.

Kwota dofinansowania: 16 615,00 zł.

logwfoś