Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
ul. Bohaterów Warszawy 7c, 73 – 200 Choszczno
tel. 95 765 95 05
fax: 95 765 95 04
e-mail: sekretariat.choszczno@sc.policja.gov.pl
strona internetowa: http://www.choszczno.policja.gov.pl/

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie
ul. Bolesława Chrobrego 6, 73 – 200 Choszczno
tel. 95 768 98 00
fax. 95 768 98 18
e-mail: kp.choszczno@szczecin.kwpsp.gov.pl
strona internetowa: https://choszczno.straz.gov.pl/

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego filia w Choszcznie
73-200 Choszczno, Zielna 1
telefon: 91 888 45 75

 

Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Choszcznie
73-200 Choszczno, Niedziałkowskiego 4
telefon: 95 765 25 81

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
73- 200 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 4A
telefon: 95 765 24 38; 95 765 25 24
strona internetowa: www.spzozchoszczno.pl
e-mail: sekretariat@spzozchoszczno.pl