Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek

Informujemy, że na terenie gminy Choszczna realizowany jest program “Stop HPV w subregionie stargardzkim”.  W ramach projektu dziewczynki z roczników 2009, 2010 i 2011, mogą skorzystać z bezpłatnego, dwudawkowego szczepienia przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkiego). Zapraszamy do zapisów w przychodni współpracującej przy projekcie:  NZOZ WIATROW, ul. Niedziałkowskiego 2B/5, 73-200 Choszczno, nr tel. kontaktowego: 601 529 311.

Projekt “Stop HPV w subregionie stargardzkim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020?.

Jego celem jest zmniejszenie zagrożenia zachorowalności na HPV wśród 1203 dziewczynek w wieku 12 lat. Dziewczynki zostaną zaszczepione szczepionką przeciwko HPV i objęte działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych. Profilaktyka, a także wczesne wykrywanie zakażenia wirusem HPV pozwala na zahamowanie, bądź nawet całkowite wyleczenie choroby.

Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 30.06.2023.

Uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe na terenie realizacji projektu, tj.: powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński.

W ramach projektu dziewczynki z roczników 2009, 2010 i 2011 posiadające zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz brak przeciwskazań medycznych, mogą skorzystać z bezpłatnego, dwudawkowego szczepienia przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkiego).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy rodziców dziewczynek do zapisów na szczepienia w przychodni współpracującej przy projekcie:  NZOZ WIATROW, ul. Niedziałkowskiego 2B/5, 73-200 Choszczno, nr tel. kontaktowego: 601 529 311.

Szczegółowe informacje na temat programu: www.stophpv.eu/zachodniopomorskie lub pod numerem telefonu 533 334 851.