Projekt pn. “Na sportowo aktywnie i zdrowo integrujemy się w miejscowości Suliszewo poprzez utworzenie mini boiska piłkarskiego w Suliszewie”

Cel projektu: wykreowanie i zagospodarowanie przestrzeni społecznej co bezpośrednio przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, poprawy jakości życia mieszkańców, a co najważniejsze pobudzenie środowiska lokalnego.

Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi: 9 848 ,00 zł

Beneficjent:  Uczniowski Klub Sportowy “Junior” Suliszewo

Nr umowy o powierzenie grantu: UoPG 27/1/2020/G

Projekt realizowany w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


 

logotypy ue