Ogólnopolski konkurs "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie zaprasza do udziału w konkursie pn. “Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie rozwiązać w jak najkrótszym czasie test online, zdobywając jak największą liczbę punktów. 50 laureatów otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 600 zł brutto. Szczegóły na stronie www.gov.pl/krus

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Rejonowego PZERiI w Choszcznie

Wczoraj (19.10.2023 r.) miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Rejonowego PZERil w Choszcznie pod nadzorem wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego PZERiI w Szczecinie Janusza Przepiórki i pod przewodnictwem Krystyny Wiśniewskiej-Bugaj. Celem spotkania było stworzenie nowego Zarządu i poszczególnych Komisji.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

W Hoteliku Razem swoje obchody świętowali członkowie choszczeńskiego koła Polski Związek Niewidomych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, która jest symbolem ludzi niewidomych i niedowidzący.

Piotr Harasimowicz i Katarzyna Jezierska

Kolejne spotkanie z cyklu “Choszczeńscy Ludzie Sukcesu” odbyło się w czwartek 12.10.2023, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Bohaterem wieczoru był Piotr Harasimowicz. Powiedzieć, że jest to postać inspirująca, to zbyt mało. Historię swojego życia i niesamowitej kariery opowiadał z niebywałą szczerością i uśmiechem na twarzy. Zapytany o swój sukces – podkreślił, że osiągnął go dzięki zgranemu zespołowi współpracowników dążącemu do wspólnego celu – stąd nazwa firmy Vector Synergy (tłum.: “synergia wektorowa”).