remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie

CHOSZCZNO.  Na bazie świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie, utworzone zostało Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej, które będzie wspierało mieszkańców w rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości.

Pod egidą Lidera Pojezierza utworzonych i wyposażonych zostało 13 Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej, które mają wspierać mieszkańców w nabywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji. W naszej gminie, projekt na stworzenie takowego biura złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Zamęcinie w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Choszcznie. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowano, czyli wyremontowano wnętrze świetlicy oraz wyposażono CPL m.in. w stoły, krzesła, biurko i szafki, zakupiony został również komputer. Mają też nowe zaplecze kuchenne i sprzęt do prowadzenia zajęć multimedialnych. Już zorganizowano warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne i tańca ludowego.

Centrum dla kreatywnych
W ramach warsztatów rękodzielniczych uczono m.in. wyplatania wieńców dożynkowych

Odbyło się również spotkanie promujące zachowania ekologiczne, a także szkolenie z przedsiębiorczości, w tym pracownicy choszczeńskiego magistratu, uczyli  jakie działania należy podjąć, aby m.in. założyć własną firmę. – Na realizację tego grantu otrzymaliśmy nieco ponad 21 ty. zł i ważne jest też to, że wszystkie te przedsięwzięcia wspieraliśmy pracą społeczną, wykonywaną głównie przez mieszkańców Zamęcina, czyli strażaków – ochotników i nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy też za pomoc, pracownikom Urzędu Miejskiego w Choszcznie – podsumował całość Andrzej Kalisiak, prezes OSP w Zamęcinie. Cieszy go to, że zamęcińska remiza daje nową jakość i w zasadzie nieograniczone możliwości do działania. Liczy też na to, że właśnie tu rodzić będą się kolejne inicjatywy, pomysły i przedsięwzięcia służące społecznemu i gospodarczemu rozwojowi.

Tadeusz Krawiec