Gmina Choszczno otrzymała w dniu 03 września 2020 r. wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 904.232,00 zł.

Przeznaczenie:

  1. Wkład własny do projektu „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” w kwocie 698.891,61 zł
  2. Przebudowa chodnika przy ulicy Rybackiej i ulicy Obrońców Westerplatte w Choszcznie” w kwocie 130.000,00 zł
  3. „Przebudowa chodnika przy ulicy Staszica w Choszcznie” w kwocie 75.340,39 zł.