na zdjęciu mieszkańcy Stawina

CHOSZCZNO. Już nie 18 lecz 20 sołectw jest w naszej gminie. W piątek radni Rady Miejskiej w Choszcznie jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu nowych w Stawinie i Krzowcu. Pierwsze z nich wydzielone zostało z Koplina, a drugie z Kołek.

O utworzenie nowych sołectw ubiegali mieszkańcy Krzowca i Stawina. Ci pierwsi, do tej pory należeli pod sołectwo Kołki, natomiast drudzy wchodzili w skład Koplina. Na piątkowej sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał przedłożone przez burmistrza ROBERTA ADAMCZYKA, i to zarówno w sprawie ich utworzenia, jak i statutów tych nowych jednostek pomocniczych. Tak więc nowe sołectwo Krzowiec liczy obecnie 98 mieszkańców, zajmuje obszar 533 hektarów i graniczy z sołectwami Kołki, Suliszewo, jak również z Korytowem. Nieco mniejsze obszarowo jest sołectwo Stawin, które ma tylko 387 hektarów (graniczy z sołectwami Gleźno, Kolpin, Sulino), ale za to jest zdecydowanie liczniejsze, bo obecnie mieszka tam 126 osób.     głosowanie nad nowymi sołectwami     Zakres działania nowych jednostek pomocniczych gminy (tak określanie są w nomenklaturze JST) określony został we wspomnianych wyżej statutach. Warto jednak przypomnieć, że tu organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys, którego wspiera rada sołecka. Dodajmy, że działalność sołtysa ma charakter społeczny i nie polega tylko na zbieraniu podatków. Do jego zadań należy m.in. zwoływanie zebrań, wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, reprezentowania wsi na zewnątrz, prowadzenia dokumentacji i udziału w sesjach Rady Miejskiej w Choszcznie.
        dyskusja dot. nowych sołectwO tym, kto te funkcje będzie pełnił, dowiemy się na zebraniach, które odbędą się w obydwu wioskach. Przy tej okazji warto też dodać, że w związku z powstaniem nowych sołectw, zmieniły się również stany ilościowe i obszary sołectw w Kołkach i Koplinie. Tak więc od piątku, obszar jednostki pomocniczej w Kołkach zmalał do 1215 hektarów, a liczba mieszkańców do 312, natomiast Koplin (wraz z Gostyczynem, Płokami, Rudnikami i Wysokiem) zajmować będzie 763 hektary i liczyć będzie 353 mieszkańców. Tak więc od piątku, w gminie Choszczno jest 20 sołectw. Najliczniejsze z nich to Sulino (564 mieszkańców), a najmniej osób, bo tylko 98,  liczyć będzie opisywany Krzowiec.

Tadeusz Krawiec