CHOSZCZNO. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrz Robert Adamczyk, skarbnik Agata Bruzgo i marszałek Olgierd Geblewicz podpisali umowę na dofinansowanie budowy skateparku, a dokładniej jego pierwszego etapu. Powstanie przy ul. Mur Południowy, w miejscu gdzie dziś mieści się asfaltowe boisko. Ten etap budowy kosztował będzie 180 tys. zł.


W chwilę po podpisaniu umowy, burmistrz Robert Adamczyk podkreślił, że akurat ta inwestycja wykreowana została przede wszystkim przez mieszkańców. – W czasie prowadzonych przez nas konsultacji, młodzież jednomyślnie wskazała na potrzebę budowy skateparku. Cieszę się, że w końcu zaczniemy realizację tej inwestycji, ponieważ jest bardzo oczekiwana – zaznaczył, że to dopiero pierwszy etap tworzenia tego obiektu. W tym wydarzeniu uczestniczył również radny sejmiku Łukasz Młynarczyk, który również zabiegał o jego powstanie. – W pierwszej koncepcji planowaliśmy tylko i wyłącznie zamontowanie elementów kompozytowych, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się na betonowe. Głównie dlatego, że są stanowczo trwalsze i nie trzeba będzie ich pod dwóch, trzech latach wymieniać – tłumaczył.

Choszczeński skatepark powstanie pomiędzy ul. Mur Południowy i Wałami Piastowskimi, w miejscu gdzie obecnie znajduje się w boisko asfaltowe do piłki ręcznej i koszykówki. W tym etapie zagospodarowana zostanie północna część placu. Pojawią się na nim takie elementy jak: quarter pipe i bank ramp – służące do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku; funbox – element z dodatkami m.in. spadami, schodami; poręcze i ławka, które służą do zabawy, a także do nauki trików.

Choszczno - Czas na skatepark
    Na tym etapie zamontowane zostaną m.in.: quarter pipe, bank ramp, ławki, poręcze i oczywiście widoczny na zdjęciu funbox, który uważany jest za serce skateparku.

Wspomnieliśmy już, że ten etap budowy kosztował będzie 180 tys. zł, a z opisywanego podpisania umowy (Wsparcie z PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) otrzymamy 115 tys. zł. – Resztę dołożymy z kasy gminy. Niebawem ogłosimy przetarg i mam nadzieję, że już w październiku ten obiekt tętnił będzie życiem – podsumował R. Adamczyk.

Tadeusz Krawiec