podpisanie umowy na dofinansowanie ZAZ

Urząd Marszałkowski dofinansował działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie na kwotę 1 085 000 zł.

Dzisiaj przed południem w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej “Szansa” w Choszcznie, Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Robertem Adamczykiem, burmistrzem Choszczna, Łukaszem Młynarczykiem, radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Tadeuszem Szczepańskim, dyrektorem tej placówki, podpisali umowę na dofinansowanie działalności tej placówki w 2022 roku.

Dzisiaj ZAZ zatrudnia  46 osób, w tym 33 z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym i prowadzi pracownie: ogrodniczo-porządkową, montażu i demontażu z elementami stolarni oraz prac drobnych. W sumie z puli PFRON będącej w dyspozycji marszałka oraz budżetu województwa, trafi do nas 1 085 000 zł dofinansowania.

(tk)