przedszkolaki

CHOSZCZNO. Od 1 lipca do 28 sierpnia choszczeńskie przedszkola będą pełniły dyżur wakacyjny. Wnioski o przyjęcie dziecka na zajęcia należy składać od 19 do 26 czerwca br.

     W okresie wakacyjnym choszczeńskie placówki oświatowe będą pełniły dyżury. Przedszkola nr 1 i 2 w lipcu br. przedszkola nr 4 i 5 w sierpniu br. Zgodnie z zaleceniami Głównego Instytutu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w każdym obiekcie funkcjonować będą grupy dyżurne. Do każdej z nich przyjmowanych będzie maksymalnie 16 dzieci.

     Na zajęcia opiekuńcze w okresie wakacyjnym przyjmowane będą wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, które w roku szkolnym 2019/2020 były do niej zapisane (w celu uniknięcia migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami).

     Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej do przedszkoli przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki. Pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

CO NALEŻY ZROBIĆ ŻEBY ZGŁOSIĆ DZIECKO NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W OKRESIE WAKACYJNYM?

Rodzic lub opiekun musi złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej do swojego przedszkola w terminie od 19 do 26 czerwca 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami do pobrania, znajdą Państwo na stronie internetowej placówki przedszkolnej do której zapisane jest dziecko (do wniosku, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.)

Dyrektorzy placówek potwierdzą drogą elektroniczną, otrzymanie wniosku, a następnie poinformują o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny.

Składane wnioski będą weryfikowane przez dyrektorów przedszkoli bez możliwości odwołania.

(kk)