artylerzystów sprzedaż działek

– FORMA SPRZEDAŻY:   I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

– INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR :

– www.bip.choszczno.pl – zakładka: prawo lokalne>zarządzenia>zarządzenia Burmistrza 2023>zarządzenie nr 2171 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2023 r.

lub pod numerem: 95 765 93 90, 95 765 93 43

Jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś/aś w przetargu, a jesteś zainteresowany/a nabyciem nieruchomości, zadzwoń udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, wyjaśnimy procedury, oraz przeprowadzimy Cię przez nie krok po kroku.

 

Ogłoszenie dotyczy dwóch nieruchomości:

1)  na Osiedlu 700- lecia przy ul. Artylerzystów

Sprzedawana nieruchomość składa się z dwóch działek o nr ewid. 7/6 oraz 8/4, obr. 1 miasta Choszczna,  o łącznej powierzchni użytkowej 0,4303 ha. Działki objęte są  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano dla nich przeznaczenie jako: tereny zabudowy wielorodzinnej (31MW) oraz jednorodzinnej (31aMJ).

W najbliższej okolicy znajduje się zabudowa wielorodzinna  oraz jednorodzinna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi, ul. Artylerzystów,  a w jej pobliżu znajdują się wszystkie media. Areał nieruchomości pozwoli na realizację np. budownictwa wielorodzinnego wraz z zapleczem technicznym.

1.200.000,00 złotych brutto. Cena zbycia zawiera  podatek VAT w  obowiązującej stawce 23 %.

WADIUM:     240.000,00 złotych brutto

Należy wnieść do dnia 6 października 2023 r.

PRZETARG:   10 października 2023 r. , godzina 10:30

Sala konferencyjna, Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24

2)  na Osiedlu Staszica  przy ul. Jarzębinowej.

Sprzedawana nieruchomość oznaczona jest nr działki 213/5, obr. 4 miasta Choszczna o pow. użyt. 0,6617 ha. Nieruchomość objęta jest   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano dla niej przeznaczenie jako:  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW6). Dopuszczono możliwość zlokalizowania usług nieuciążliwych.

Na uwagę zasługuje atrakcyjna lokalizacja nieruchomości: sąsiedztwo terenów zielonych „miejskiej góry” , jeziora, zabudowy usługowej (hotel, DPS) a z drugiej  strony liczna zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość na całej długości zachodniej granicy  posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Jarzębinowej natomiast dostęp do drogi wojewódzkiej (ul. Jagiełły ) zapewniony jest poprzez gminną drogę wewnętrzną. W pobliżu znajdują się wszystkie media.

2.500.000,00 złotych brutto. Cena zbycia zawiera  podatek VAT w  obowiązującej stawce 23 %.

WADIUM:     500.000,00 złotych brutto

Należy wnieść do dnia 6 października 2023 r.

PRZETARG:   10 października 2023 r. , godzina 9:30

Sala konferencyjna, Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24