Wnioskodawca: GMINA CHOSZCZNO

Projekt: Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków

Nr RPZP.08.01.00-32-K0014/19

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 3 dzieciom z niepełnosprawnością (1 dziewczynka) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90% ze 433 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 234 dziewczynek i 199 chłopców, nabycie kompetencji zawodowych przez 37 nauczycielek (37 K) oraz doposażenie 3 przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w okresie 01.06.2020 do 31.08.2021.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 532 787,57 zł.

 

W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia:

W Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 • Zakup wyposażenia- pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, fizjoterapia)
 • Warsztaty dla wszystkich dzieci z:
 • Programowania
 • Kompetencji społecznych i sztuki z elementami arteterapii i muzykoterapii
 • Doskonalenie nauczycieli w postaci szkoleń

W Przedszkolu nr 2 w Choszcznie

 • Zakup wyposażenie- pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć
 • Warsztaty dla dzieci:
 • Kulinarne
 • Przyrodniczo-techniczne
 • Eksperymentalno-badawcze
 • Wycieczki do Domu Chleba, Teatru Pleciuga
 • Doskonalenie nauczycieli w postaci szkoleń

W Przedszkolu nr 4 w Choszcznie

 • Zakup wyposażenie- pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć
 • Warsztaty dla dzieci:
 • Kodowanie i programowanie dla dzieci
 • Kompetencje społeczne z animacjami muzyczno-ruchowymi
 • Doskonalenie nauczycieli w postaci szkoleń

Dokumenty do pobrania