CHOSZCZNO. Dzisiaj burmistrz Robert Adamczyk, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, członkowie rad sołeckich z Wardynia i Sulina Kamila Kaniecka oraz Rafał Solarz, podpisali umowy na dofinansowanie projektów z “Grantów sołeckich 2022”.

     W tym rozdaniu “Grantów sołeckich 2022”, na dofinansowanie projektów załapały się sołectwa Wardyń i Sławęcin. W ogóle złożonych było więcej wniosków, ale regulamin przewiduje, że z danej gminy może być tylko dwóch laureatów. W tej odsłonie pomoc finansowa wynosi 15 tys. złotych. Jak zdradziła nam Kamila Kaniecka (na zdjęciu z prawej), jednym z celów tej kadencji rady sołeckiej Wardynia, jest również zagospodarowanie terenu po byłym boisku. – Już wcześniej zakupiliśmy trzy urządzenia, z grantów dokupimy kolejne i stworzymy tam siłownię zewnętrzną – powiedziała.

       Z kolei Rafał Solarz (na zdjęciu siedzi obok K. Kanieckiej), członek rady sołeckiej ze Sławęcina tłumaczył, że pozyskaną kasę zamienią na nową wiatę autobusową, którą postawią w zatoce, naprzeciwko świetlicy.

          Dodajmy, że granty te, przyznane są gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, dlatego też oprócz Anny Bańkowskiej, przedstawicieli sołectw i burmistrza, w spotkaniu tym uczestniczył radny sejmiku Łukasz Młynarczyk.

(tk)