Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ?Granty Sołeckie 2020?

Nazwa projektu: “Moja wieś – bezpieczna wieś”

Cel projektu: Wzmocnienie spójności mieszkańców sołectwa Radunia poprzez podniesienie bezpieczeństwa życia jej mieszkańców.

Przedmiot umowy: wymiana bramy garażowej w OSP Raduń.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 19 880,70 zł

tablica grant sołectwo Raduń

Poniżej artykuł dot. projektu: