Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie zaprasza młodzież z terenu gminy Choszczno do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.  Termin przesyłania prac konkursowych od 30 czerwca do 30 września 2021 r.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (max. 2 –minutowego) filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15 – 23 lata i będzie trwał od 30 czerwca do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.