Zostań LIDEREM - wzrost rozpoznawalności stowarzyszenia Lider Pojezierza

Stowarzyszenie Lider Pojezierza zaprasza mieszkańców gminy Choszczno do udziału w kampanii promocyjnej pod tytułem ?ZOSTAŃ LIDEREM! – WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA ?LIDER POJEZIERZA?

       Celem projektu jest organizacja 26 imprez, po dwa razy w każdej gminie należącej do LGD jest wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki oraz prezentowanie, łączenie różnych inicjatyw mieszkańców regionu LIDERA oraz ich profesjonalna prezentacja i promocja. Operacja spowoduje wzrost rozpoznawalności LGD poprzez aktywizację i rywalizację mieszkańców 13 gmin, promocja LGD, jej członków oraz działalności mieszkańców obszaru objętego LSR, produktów regionalnych, rękodzielnictwa, informowania o osiągnięciach Stowarzyszenia oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2014-2020.
      Organizacja przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i przynależności do obszaru LGD. Wydarzenia i spotkania będą miały za zadanie podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Kampania ta niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia poczucia wspólnoty i przynależności do obszaru LGD. W operacji będą brały udział wszystkie grupy społeczne i grupa defaworyzowana 50 +.
         Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.
                                                                                                                                                                  (Lider Pojezierza)