Wybory sołeckie w Stawinie

CHOSZCZNO. Stawin jest 20 wioską w naszej gminie, która została sołectwem. Pierwszym sołtysem został wybrany Eugeniusz Pieśkiewicz, a wspierać go będzie rada w składzie: Izabela Baczyńska, Agnieszka Bazan, Mateusz Przybysz i Beata Zgorzelska.

Przypomnijmy, że już w lutym tego roku Rada Miejska w Choszcznie podjęła uchwałę o utworzeniu dwóch nowych sołectw w Krzowcu i Stawinie, jednak z powodu sytuacji związanej koronawirusem, zebrania wyborcze mogły się odbyć dopiero teraz. Zajmujący 387 hektarów Stawin, liczy obecnie 126 mieszkańców (w tym 98 uprawnionych do głosowania) i do tej pory znany był m.in. z dużych akcji sprzątania, których główną animatorką była Izabela Baczyńska. Warto też przypomnieć, że  w tej wsi mieszka również Zenon Sobczyk, który przez dwie kadencje był sołtysem Koplina. To właśnie on w kuluarach tego spotkania przypomniał, że kiedyś nie było tu nawet placu zabaw, na którym odbyło się opisywane zebranie.

Wybory sołeckie w Stawinie
Pierwsze wybory w Stawinie otworzył wiceburmistrz Wojciech Sierakowski (z lewej).

To mieszkańcy zabiegali o utworzenie sołectwa, licząc głównie na to, że pieniądze przeznaczane z funduszu sołeckiego trafią bezpośrednio do nich, a dokładniej do ich wsi. Na spotkanie przyszli przygotowani, ponieważ wystawili na sołtysa jednego kandydata i czterech do składu rady, czyli tyle, ile akurat było potrzeba. Pierwszym sołtysem został wybrany Eugeniusz Pieśkiewicz, a wspierać w działaniu będą go: Izabela Baczyńska, Agnieszka Bazan, Mateusz Przybysz i Beata Zgorzelska.

Wybory sołeckie w Stawinie
Zebranie odbyło się na placu zabaw.

Stawin jest fajną wioską i wartą tego, aby jego społeczeństwo samo mogło decydować o tym, co chce w niej zrobić – powiedział nam w chwilę po wyborze E. Pieśkiewicz. Podkreślił, że jest bardzo zadowolony z frekwencji i tu zaznaczył, że mimo tego, że uprawnionych do głosowania było 98 osób, to jednak wielu nie mogło przyjść, bo pracują za granicą. – Plany mamy duże, ale w pierwszej kolejności chcielibyśmy zbudować sobie wiatę, ponieważ nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać, gdzie moglibyśmy sobie organizować zebrania.

Wybory sołeckie w Stawinie
Eugeniusz Pieśkiewicz – nowy sołtys jest emerytem, a problemy wsi są mu doskonale znane, ponieważ mieszka tu od 1984 roku.

W składzie rady znalazły się osoby młode, aktywne, chętne do działa i wierzę w to, że jeśli nikt nam nie będzie przeszkadzał, to zrobimy dużo dobrego. Już dzisiaj, jak się wjeżdża do Stawina, widać, że jest tu gospodarz. Czyściej, ładniej, trawa skoszona – wyliczał. Dodał, że do spełnienia ich planów niezbędna będzie też dobra współpraca z burmistrzem, jak również poszukiwanie środków z innych źródeł. Nowy sołtys jest emerytem, a problemy wsi są mu doskonale znane, ponieważ mieszka tu od 1984 roku.

Tadeusz Krawiec