komunikat

Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza?  informuje o możliwości składania wniosków w naborze: ,,Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa?(1/2021/RIZD), którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 ?Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej?, zawartego w Programie Operacyjnym ?Rybactwo i Morze? na lata 2014 2020 (Priorytetu 4 PO RYBY).

Miejsce i forma szkolenia: ze względu na panującą w kraju narodową kwarantannę oraz stan epidemiologiczny związany z występowaniem koronawirusa (COVID-19), szkolenie odbędzie się za pomocą  konferencji audio- video na jednej z platform on-line (link do szkolenia, zostanie przesłany na adres mailowy, podany w karcie zgłoszeniowej).

Data i godzina szkolenia: 22.03.2021 r., godzina 09:00.

Więcej informacji: tel. (95) 746-03-60, 502 022 886

Karty zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na kartach zgłoszeniowych w terminie do 17 marca 2021 r. do godziny 12:00.