grafika stawka za śmieci
Od 1 stycznia 2021 r. roku nie uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 
24 zł. – od osoby miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
23 zł. – od osoby miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadających ?kompostowniki?.

 
Wpłaty dokonujemy na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym usługa została wykonana.
 
Pierwsza wpłata powinna być wykonana do końca stycznia 2021 r.
 
Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Informację można uzyskać pod numerem telefonu 95 765 9336 lub mailowo: segregacja@choszczno.pl
 
Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na rachunek bankowy w następujących oddziałach/agencjach Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego na terenie Choszczna:
ul. Rynek 6
ul. Władysława Jagiełły 17E
ul. Wolności 26 (MPGK Sp. z o.o.)