głosowanie na sołtysa Oraczewic

CHOSZCZNO. 30 czerwca nasi radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Oraczewice. Wczoraj w Choszczeńskim Domu Kultury odbyło się zebranie wyborcze, na którym funkcję sołtysa powierzono Adamowi Pilarskiemu.

          Dotychczas, wieś Oraczewice wchodziła w skład sołectwa Sulino, które tworzyło jedną z największych tzw. jednostek pomocniczych w gminie Choszczno. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, w większości wiosek naszej gminy, zmniejszała się liczba mieszkańców, natomiast w Oraczewicach z niespełna 70 wzrosła do 220. Pomysł oddzielenia się od Sulina i utworzenie nowego sołectwa, wyszedł od mieszkańców Oraczewic, a w trakcie społecznej debaty, pod tą ideą podpisało się 108 mieszkańców. W czerwcu, na wniosek burmistrza, radni Rady Miejskiej w Choszcznie zdecydowali o utworzeniu sołectwa, uchwali też jego statut. Tak więc od czerwca br., w gminie Choszczno jest już 21 sołectw. Dodajmy, że to najmłodsze sołectwo, zajmować będzie 196 hektarów i graniczyć będzie z sołectwami w Sulinie, Stawinie i Witoszynie.

Oraczewice - 21 sołectwo
Pierwszym sołtysem Oraczewic został Adam Pilarski

            Na wczorajsze zebranie, które otworzył wiceburmistrz Wojciech Sierakowski, mieszkańcy przyszli wyjątkowo przygotowani, bo w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrali zarówno sołtysa, jak i radę sołecką. Pierwszym w historii włodarzem tej wsi, został 36-letni przedsiębiorca Adam Pilarski. W krótkiej rozmowie zdradził nam, że mieszka w starej części wioski, gdzie po wojnie wprowadzili się jego dziadkowe, tu też urodził się jego ojciec. ? Ta jednomyślność wynikła z wielu rozmów, które prowadziliśmy na etapie tworzenia sołectwa. W sumie, to jestem wdzięczny mieszkańcom, że mi zaufali, że nie zmienili zdania ? powiedział nam, tuż po zakończeniu zebrania. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, iż podejmuje się trudnego zdania, a jedyne co go martwi, to brak doświadczenia, a dokładniej, obycia w pracy samorządowej. Liczy na to, że uda się pozyskiwać granty, a w pierwszej kolejności chciałaby stworzyć miejsce do spotkań.

Oraczewice - 21 sołectwo
Na sali obecny był również sołtys Sulina Sylwester Włoczka. Po zebraniu, jako pierwszy pogratulował A. Pilarskiemu i dał też kilka rad. Jakich? Tego, już nam nie powiedział.

? Takie, gdzie moglibyśmy zorganizować jakieś zebranie czy imprezę integracyjną ? podsumował. Jego wybór, mieszkańcy skwitowali burzą oklasków, brawa bili również nowej radzie, w skład, której weszli: Malwina Pilarska, Justyna Kurek, Sebastian Matuszczak, Hanna Tarnowska i Karolina Dąbrowska.

Tadeusz Krawiec