Plastycy o uzależnieniach

CHOSZCZNO. Martyna Bryzek, Zuzanna Niewiadomska, Angelika Kutkowska i Marcelina Żegadło zostały laureatkami konkursu plastycznego “Wolni od uzależnień”. Ta ostatnia wykonała swoją pracę – stopami (na zdjęciu).

Konkurs plastyczny zatytułowany “Wolni od uzależnień” organizowany jest co roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie oraz Urząd Miejski w Choszcznie, a jego główna ideą jest propagowanie profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plastycy o uzależnieniach
W grupie najmłodszej laureatką została Martyna Bryzek.

– Koronawirus sprawił, że ta edycja odbyła się bez bezpośredniego kontaktu z uczniami, niemniej jednak wpłynęło dużo ciekawych i dość oryginalnych prac. Niewątpliwą ciekawostką jest to, że jedną z laureatek w grupie uczniów z klas IV – VI została Marcelina Żegadło (SP nr 3 w Choszcznie), która swoje dzieło wykonała stopami.

Plastycy o uzależnieniach
Wśród uczniów z klas IV-VI oprócz Marceliny Żegało główna nagrodę przyznano również Zuzannie Niewidomskiej.

Oprócz niej laureatami zostały wspomniane już wyżej Martyna Bryzek i Zuzanna Niewiadomska (SP nr 1 w Choszcznie) oraz Angelika Kutkowska (SP w Sławęcinie). Jurorzy przyznali też wyróżnienia dla Alicji Kolańskiej (SP nr 3 w Choszcznie) oraz Oliwii Kuźmińskiej i Miłosza Piwońskiego (obydwoje z SP nr 1 w Choszcznie).   

 (tk)

Plastycy o uzależnieniach
W grupie najstarszej wygrała Angelika Kutkowska