Plastycy o uzależnieniach

CHOSZCZNO. Martyna Bryzek, Zuzanna Niewiadomska, Angelika Kutkowska i Marcelina Żegadło zostały laureatkami konkursu plastycznego „Wolni od uzależnień”. Ta ostatnia wykonała swoją pracę… stopami (na zdjęciu).

Konkurs plastyczny zatytułowany „Wolni od uzależnień” organizowany jest co roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie oraz Urząd Miejski w Choszcznie, a jego główna ideą jest propagowanie profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plastycy o uzależnieniach
W grupie najmłodszej laureatką została Martyna Bryzek.

– Koronawirus sprawił, że ta edycja odbyła się bez bezpośredniego kontaktu z uczniami, niemniej jednak wpłynęło dużo ciekawych i dość oryginalnych prac. Niewątpliwą ciekawostką jest to, że jedną z laureatek w grupie uczniów z klas IV – VI została Marcelina Żegadło (SP nr 3 w Choszcznie), która swoje dzieło wykonała stopami.

Plastycy o uzależnieniach
Wśród uczniów z klas IV-VI oprócz Marceliny Żegało główna nagrodę przyznano również Zuzannie Niewidomskiej.

Oprócz niej laureatami zostały wspomniane już wyżej Martyna Bryzek i Zuzanna Niewiadomska (SP nr 1 w Choszcznie) oraz Angelika Kutkowska (SP w Sławęcinie). Jurorzy przyznali też wyróżnienia dla Alicji Kolańskiej (SP nr 3 w Choszcznie) oraz Oliwii Kuźmińskiej i Miłosza Piwońskiego (obydwoje z SP nr 1 w Choszcznie).   

 (tk)

Plastycy o uzależnieniach
W grupie najstarszej wygrała Angelika Kutkowska