Pomnik Dziecka Utraconego

CHOSZCZNO. Na naszym Cmentarzu Komunalnym powstał Grobowiec Dzieci Utraconych. – W tym miejscu z należną godnością i szacunkiem, chować będziemy ciała dzieci zmarłych przed narodzeniem – mówi burmistrz Robert Adamczyk. Włodarz miasta podkreśla, że inicjatorem tego przedsięwzięcia była szczecińska Fundacja Donum Vitae.

– Konkretnie, to pojawił się u mnie ks. Tomasz Cieniuch i zaproponował, abyśmy wzorem innych miast, stworzyli stałe miejsce, gdzie można by było chować zmarłe dzieci. W ten sposób oddawalibyśmy im należny szacunek, natomiast rodzicom wskazujemy godne miejsce, takie do którego mogą przyjść w każdej chwili, by w ciszy i spokoju zapalić świeczkę czy pomodlić się – mówi burmistrz Robert Adamczyk.

Pomnik Dzieci Utraconych
Tu spoczywają dzieci utracone

Mogiła wraz z całym jej otoczeniem usytuowane została w kwaterze H. Projektantem całości jest Miłosz Janczewski z Pracowni św. Józefa w Koszalinie. Stojący w centrum jasny, kamienny blok, kryje w sobie bardzo konkretne przesłania. Np. napis “jestem” i ślady dziecięcych stópek mają nam uświadamiać, że strata dziecka nie jest ostateczna, bo ono nadal żyje w naszych sercach, natomiast barwa nawiązuje do duchowej czystości.

Pomnik wykonał Sławomir Kula i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a patronat nad cały przedsięwzięciem objął nasz włodarz miasta. Ważne jest też to, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie oraz zarządzeniem burmistrza, pochówki zbiorowe organizowane są w naszym mieście nie więcej niż dwa razy w roku, a ich konkretne terminy oscylują wokół obchodzonego 24 marca Narodowego Dnia Życia oraz 15 października Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego.

Tadeusz Krawiec