Do 21 kwietnia br. trwa dodatkowy nabór do choszczeńskich przedszkoli publicznych. Zachęcając do zapoznania się z ofertą poszczególnych placówek przypominamy, że:
– w naszych placówkach realizacja podstawy programowej trwa od godz. 8.00 do 13.00, natomiast kolejne są płatne (1 zł za godzinę),
zajęcia dodatkowe (np. tańce, rytmika) są darmowe,
zajęcia z języka angielskiego również są darmowe, ponieważ realizowane są w ramach podstawy programowej,
dzieci 6-letnie z tzw. ,,zerówek” nie płacą za pobyt, jedynie za wyżywienie,
– również nieodpłatnie świadczona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
      Informacje dotyczące szczegółów rekrutacji, znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.