śmiejące się dzieci

CHOSZCZNO. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zachęca rodziców powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, do skorzystania z programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. 1140 zł, tyle maksymalnie można otrzymać miesięcznej refundacji, m.in. za pobyt malucha w żłobku lub na koszty utrzymania opiekuna dziennego czy niani. Wnioski o wsparcie przyjmowane będą od 29 do 31 marca br.

        Projekt kierowany jest do rodziców powracających do pracy, zainteresowanych otrzymaniem refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, u opiekuna dziennego, w klubie dziecięcym, jak również za utrzymanie niani. W przypadku pobytu dziecka w klubie dziecięcym, jego opiekunowie mogą liczyć na maksymalnie 760 zł miesięcznie, a w pozostałych do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. – Rodzice będą musieli zapewnić 5% własnego wkładu i ważne jest też to, że takie wsparcie będzie można otrzymać przez cały rok – tłumaczy Łukasz Młynarczyk, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dodaje, że ten projekt kierowany jest tylko do mieszkańców naszego województwa, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem. – I to zarówno tych, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, jak i bezrobotnych czy biernych zawodowo – zachęca do skorzystania z tej oferty.
         Nabór formularzy rekrutacyjnych projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, w pierwszej kolejności odbywał się będzie w formie elektronicznej (poprzez stronę https://wup.witkac.pl) i prowadzony będzie od godz. 8.00 – 29 marca do godz. 15.30 – 31 marca 2021 r. Regulamin uczestnictwa w tym projekcie oraz „siedem kroków rekrutacji” znajdziemy na stronie WUP (tutaj).

(tk)