ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Choszczna, informuje rozstrzygnięciu przez Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, Korytowo, 73-200 Choszczno konkursu ofertowego pn. „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chełpie”.Jedyną ofertę przedstawiła firma z Wardynia – DASK BUDOWNICTWO, DORADZTWO, SZKOLENIA Sp. z o.o. i to ona została wybrana. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Informacja z wyboru oferenta

(NO)


Przypomnienie – informacja na temat ogłoszenia otwartego konkursu w sprawie zapytania ofertowego dostępny był na naszej stronie pod adresem: choszczno.pl/zapytanie-ofertowe .