ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Choszczna, informuje o ogłoszonym przez Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, Korytowo, 73-200 Choszczno zapytaniu ofertowym pn. „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chełpie”.

Treść zapytania dostępna jest w biuletynie informacji publicznych Urzędu Miejskiego w Choszcznie pod adresem: bip.choszczno.pl

Zapraszamy do składania ofert.


RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW


Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1

UMOWA – ZAŁĄCZNIK NR 2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ZAŁĄCZNIK NR 3

KLAUZULA RODO – ZAŁĄCZNIK NR 4 

PRZEDMIAR – ZAŁĄCZNIK NR 5

DECYZJA ZWKZ – ZAŁĄCZNIK NR 6

DECYZJA POZWOLENIE NA BUDOWĘ –ZAŁĄCZNIK NR 7

(NO)