baner segregacja śmieci

CHOSZCZNO. Miało być lepiej, a jest coraz gorzej. Ci, którzy nie segregują śmieci, już za chwilę mogą oczekiwać podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dziś płacimy 24 zł od osoby, a nieprzestrzeganie zasad segregacji może nas kosztować o 100 procent drożej.

       Od stycznia ubiegłego roku zobowiązani jesteśmy do segregowania odpadów komunalnych. Oznacza to, że już w naszym mieszkaniu wyodrębniamy: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), bio (kolor brązowy) i zmieszane (kolor czarny). Wszystkie inne odpady, w tym m.in. chemikalia, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady budowlane czy odzież, powinny trafić na tzw. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Segregujemy śmieci
Gruz pomieszany z bio, szkło z papierem, styropian z kwiatami, to tylko wybrane akcenty niewłaściwego sortowania odpadów. Udowadniają to zdjęcia wykonane kilka dni temu.

   – Niestety problem segregacji istnieje nadal. Coraz częściej się tak zdarza, że na posesjach, których właściciele już jakoś radzili sobie z tym działaniem, ponownie zastajemy jeden wielki miszmasz. Np. w pojemnikach przeznaczonych na bioodpady, znajdujemy szkoło, metale, papier, a nawet baterie i ceramikę, a w tam gdzie powinno być szkło wrzucano też gruz, styropian, a nawet resztki obiadu. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przedstawiają zdjęcia, na których wyraźnie widać, że nie stosujemy się do obowiązujących przepisów. Chciałbym podkreślić, że osobom, które nie będą segregować śmieci, naliczona zostanie opłata. W naszym przypadku będzie to 48 zł, oczywiście od każdej osoby zamieszkującej posesję – tłumaczy Przemysław Grzeszata, naczelnik wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska.

(tk)

Masz pytania dotyczące segregacji, opłat czy składania deklaracji?
Przeczytaj, odwiedź nas, zadzwoń, napisz:
www.choszczno.pl, Urząd Miejski w Choszcznie, Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska (pokój nr 6), tel. 95 765 93 36, e-mail: segregacja@choszczno.pl

Wszystkie inne odpady, w tym m.in. chemikalia, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady budowlane czy odzież, powinny trafić na tzw. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

PSZOK – ul. Wolności 60 w Choszcznie (Zakład Ochrony Środowiska MPGK) PSZOK – Stacja Przeładunkowa Stradzewo (dawniej składowisko)
Obydwa czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 14.00 – tel. 95 765 27 36