strategia rozwoju gminy
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Choszczno do wzięcia udziału w badaniach, których
celem jest poznanie opinii odnośnie szans rozwojowych gmin, występujących problemów oraz
potrzeb mieszkańców, które w najbliższej perspektywie czasowej będzie można rozwiązać.
 
Wyniki ankiety posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021 – 2030,
a w szczególności wyznaczenia kierunków rozwoju gminy w obszarach społecznym, gospodarczym,
przestrzennym i technicznym.
 
do dnia 30 września 2021 roku. Kolejnym etapem konsultowania rozwiązań strategicznych będą organizowane spotkania, które zaplanowane zostały na drugą połowę miesiąca września.
 
O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.