ZAZ podpisanie umowy

Dzisiaj w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie podpisana została umowa w sprawie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tej kwestii spotkali się: Anna Bańkowska, członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Sierakowski, wiceburmistrz Choszczna, Łukasz Młynarczyk, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Tadeusz Szczepański, dyrektor placówki.

Z puli PFRON będącej w dyspozycji marszałka oraz budżetu województwa, trafi do nas 1 023 000 zł dofinansowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki w 2024 r.

(NO)