społecznik 2022

Trwa nabór wniosków na realizację ciekawych inicjatyw w ramach Programu Społecznik na lata 2022-2024.

W edycji na lata 2022-2024 wielkość mikrodotacji została zwiększona z 4 na 5 tyś zł. Dodatkowe punkty zyskają wnioski, które dotyczyć będą działań młodzieżowych i otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa  Zachodniopomorskiego, mają charakter proekologiczny, zostały skonsultowane z Animatorką lub Animatorem Lokalnym. Premiowane będą też organizacje, które złożyły terminowo i poprawne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz debiutujące w Społeczniku. Społeczniczki i Społecznicy będą mogli złożyć dwa wnioski w naborze, w tym jeden z grupą nieformalną. Społeczniczki i Społeczników wciąż będą wspierać Animatorki i Animatorzy lokalni, a operatorem programu pozostanie wybrana w otwartym konkursie ofert Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2022 – 2024 znajdują się na:

  • stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.pl
  • w zakładce SPOŁECZNIK stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program SPOŁECZNIK
  • profilu Programu Społecznik  na facebooku
  • w mediach społecznościowych Społeczniczki i Społecznicy wykorzystywać będą oznaczenia: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.