kompania reprezentacyjna straży pożarnej w Choszcznie

CHOSZCZNO. Dzisiaj przed południem odbyło się uroczyste zakończenie rozbudowy i modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. Podzielona na kilka etapów inwestycja, kosztowała ponad siedem milionów złotych. Wydarzenie to potraktowano również, jako namiastkę odwołanych w tym roku, wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Remont siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie rozpoczął się w 2010 roku, od przebudowy stacji transformatorowej. W 2013 roku dobudowane zostały dwa boksy garażowe, a na przełomie 2015 i 2016 roku: piętro, poddasze, wykonano również nową elewację. W 2017 roku przebudowano sieć kanalizacyjną i odwodnienia, wybrukowano też plac przed komendą, a w kolejnych trzech latach przeprowadzono m.in. kompleksowy remont wnętrza komendy oraz części administracyjno-biurowej. W 2020 roku wykończono poddasze i je wyposażono oraz zagospodarowano teren użyczony przez gminę. Komendant, mł. bryg. Mirosław Dzidek przedstawiając fazy tej inwestycji, informował również o tym, ile kosztowały. Szybko dodaliśmy, że w ciągu ostatnich 10 lat, zainwestowano w ten obiekt ponad siedem milionów złotych.

Otwarcie komendy PSP
Wśród kilkudziesięciu odznaczonych i wyróżnionych strażaków, był również komendant choszczeńskiej PSP mł. bryg. Mirosław Dzidek

Skalę tego wydarzenia podkreśliła również obecność włodarzy gmin, powiatu, województwa, był też sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak. Z powodu koronawirusa odwołane zostały tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, więc dzisiejsza impreza traktowana była też, jako swoista namiastka tego święta. Z tego też powodu, do Choszczna przyjechało kilkudziesięciu strażaków z całego Pomorza Zachodniego, którym wspomniani wyżej minister i komendant, wręczyli medale, odznaki i dyplomy. W tej grupie byli również strażacy z choszczeńskiej komendy: M. Dzidek i Jacek Lipski.

Tadeusz Krawiec