komunikat pgr
Uprzejmie informuję, iż w związku z trwającą weryfikacją poprawności złożonych przez
Państwa oświadczeń w ramach prowadzonego naboru przez Gminę Choszczno pn. “Granty PPGR –
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zwracamy się z prośbą
o niezwłoczne uzupełnienie ww. oświadczeń o dokumenty potwierdzające pracę członka rodziny
(krewnego w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) w zlikwidowanym
przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r. do
Urzędu Miejskiego w Choszcznie, III piętro, pok. 33. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z pracownikami Biura Funduszy Pomocowych pod nr telefonu: 95 765 93 24.
 
Jednocześnie informujemy, iż brak dostarczenia ww. dokumentów będzie skutkować
odrzuceniem oświadczenia oraz brakiem możliwości przyznania sprzętu komputerowego.
Dodatkowo przypominamy osobom, które nie złożyły oświadczenia o uzupełnieniu
dokumentów o Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla rodzica/opiekuna
prawnego, dokumenty dostępne w Biurze Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie
(adres jw.)