komunikat konkurs platyczny

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pt. “Uzależnienia niszczą marzenia”. Konkurs organizowany był dla uczniów szkół podstawowych oraz członków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie.

Konkurs miał na celu:

 • ukazać zagrożenia jakie niosą ze sobą uzależnienia,
 • kształtować i promować pozytywne normy i wartości społeczne,
 • zapobiegać patologiom wśród społeczeństwa,
 • promować wspólne i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijać kreatywność i zainteresowania plastyczne,
 • nauki brania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz cudze,
 • nauki asertywnego zachowania.

 

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność z tematyką,
 • pomysłowość prezentacji tematyki,
 • czytelność przekazu,
 • ogólne wrażenie estetyczne.

 

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła zwycięzców:

kat. I – Członkowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie

I miejsce –  Patrycja Schwartz – Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie

II miejsce – Robert Wiśniewski – Warsztat Terapii Zajęciowej w Choszcznie

III miejsce – Tomasz Urbaniak – Warsztat Terapii Zajęciowej w Choszcznie

 

kat. II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych

I miejsce  – Lena Klim – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie

 

kat. III –  uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych

I miejsce – Bartosz Marcinkowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie

II miejsce – Maria Dyderska – Szkoła Podstawowa w Zamęcinie

III miejsce – Patryk Bielawski – Szkoła Podstawowa w Zamęcinie

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac gratulujemy!!!