Wsparcie dla seniorów i nie tylko...
asian young caregiver caring for her elderly patient at senior daycare Handicap patient in a wheelchair at the hospital talking to a friendly nurse and looking cheerful nurse wheeling Senior patient

CHOSZCZNO. „Korpus wsparcia seniorów”, „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to programy, które w 2023 roku realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie. – Adresowane są do choszczeńskich seniorów, osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin oraz opiekunów – do korzystania z nich zachęca kierownik MGOPS Magdalena Połomska-Gromadzka.

           Głównym celem „Korpusu wsparcia seniorów” jest 80-procentowe dofinansowanie gminy, który pomaga seniorom m.in. poprzez angażowanie wolontariuszy, a także umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania (poprzez „opiekę na odległość”, czyli wykorzystanie opasek bezpieczeństwa wraz z systemem ich obsługi). – Senior, który zdecyduje się na którąś z tych form pomocy, powinien się do nas zgłosić osobiście, ale może też skorzystać z ogólnopolskiej infolinii lub zadzwonić do nas. Po przyjęciu zgłoszenia nasz pracownik odwiedzi taką osobę, głównie w celu zweryfikowania wskazanej potrzeby, a także określenia zakresu i terminu wsparcia – tłumaczy kierownik MGOPS Magdalena Połomska-Gromadzka. Dodaje, że ośrodek ma podpisaną umowę z kołem wolontariackim działającym przy Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie i to właśnie uczniowie z tej placówki pomagają seniorom m.in. poprzez robienie zakupów, przynoszenie posiłków czy choćby wyprowadzanie psów. Zachęcając do korzystania z tych usług podkreśla, że obecnie w module opaskowym limit wynosi 80 osób. Do obydwu zadań, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby samotne i samotnie gospodarujące.


         Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego i polega na przydzieleniu asystenta wspierającego osobę niepełnosprawną. Ten rodzaj przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia społecznego i zachęcania do aktywności społecznej, adresowany jest zarówno do dzieci jak i dorosłych z orzeczeniami o niepełnosprawności wymagających stałej lub długotrwałej opieki. – Przydzielony asystent pomoże m.in. w wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu z domu, załatwieniu spraw urzędowych czy choćby skorzystania z rożnych form kulturalnych – mówi M. Połomska-Gromadzka. Podkreśla, że taki asystent musi mieć wskazane w projekcie kwalifikacje i co ważne, nie może być członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
         Z Funduszu Solidarnościowego finansowana jest również „Opieka wytchnieniowa. Tu głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dzieci i osób dorosłych z orzeczeniami o niepełnosprawności. – Tylko ten, który na co dzień opiekuje się osoba niepełnosprawną wie, ile to kosztuje wysiłku i poświęcenia. Ten projekt kierowany jest właśnie do nich, i to głównie po to, aby wesprzeć ich i odciążyć w tym działaniu. Z tej bezpłatnej formy pomocy może skorzystać tylko członek rodziny lub opiekun zamieszkujący z osobą niepełnosprawną – podsumowuje M. Połomska-Gromadzka.

           Osoby zainteresowanie tymi formami wsparcia kierujemy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul Wolności 41, tel. 95 765 79 72, 95 765 15 08.

Tadeusz Krawiec