zaz


CHOSZCZNO. Dzisiaj w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” podpisana została umowa na dofinansowanie działalności tej placówki. Z umowy parafowanej przez członkinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Annę Bańkowska i Tadeusza Szczepańskiego, dyrektora tej placówki wynika, że w tym roku ta instytucja, otrzyma wsparcie w kwocie nieco ponad 480 tys. złotych.

Dzisiaj w południe w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Łukasz Młynarczyk, burmistrz Robert Adamczyk i dyrektor tej placówki Tadeusz Szczepański uczestniczyli w podpisaniu umowy na dofinansowanie działalności w 2023 roku. Z dokumentu wynika, że choszczeński ZAZ otrzyma w tym roku nieco ponad 480 tys. złotych.

Tu warto przypomnieć, że placówka zatrudnia obecnie przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które realizują się zawodowo w pracowniach: montażu i demontażu z elementami stolarni, prac drobnych oraz ogrodniczo-porządkowej, a opisywane wsparcie jest jednym z głównych składników finansowania się tej placówki.

(tk)