choinka odbiór 2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w dniach 20 i 21 stycznia odbędzie się odbiór choinek z terenu miasta Choszczno.

Choinki należy wystawiać widocznym miejscu przed wiatą lub pojemnikiem śmieciowym w dniu 20 lub 21 stycznia.

Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób. Odbiór ich dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. MPGK prosi o niewkładanie choinek do pojemników.