komunikat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu ?Bezpieczne Gospodarstwo Rolne?. Termin zgłaszania uczestnictwa upływa 23 kwietnia br.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Skierowany on jest do:

– osób pełnoletnich prowadzących  produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli);

– gospodarstw, które nie zdobyły miana najbezpieczniejszego w kraju,

– gospodarstw, które nie zdobyły II i III miejsca w finale krajowym przez okres 5 lat

–  gospodarstw, które nie zostały sklasyfikowane w etapie wojewódzkim na miejscach I-II ? przez okres 2 lat.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Warunkiem udziału w nim jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.