CHOSZCZNO. Ponad 111 tys. złotych wart będzie sprzęt, który zakupią strażacy z OSP Kołki, Raduń i Suliszewo. 100-tysieczne dofinansowanie otrzymają z EkoStrażaka i Małego Strażak.

            50 tys. złotych trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie, która całość oraz 6-tysieczny wkład własny przeznaczy na zakup profesjonalnego drona z kamerą termowizyjną.

           Druhowie z Suliszewa jako pierwsi w gminie  Choszczno dysponować będą tego typu sprzętem. – Używać go będziemy do różnych działań ratowniczo-gaśniczych, a w pierwszym rzędzie do skutecznego rozpoznania, a w efekcie podjęcia odpowiednich kroków podczas pożarów lasów i rozległych terenów leśnych. Dziś taki sprzęt jest wręcz niezbędny przy poszukiwaniu osób zaginionych czy ocenie skali zniszczeń po wystąpieniu anomalii pogodowych – tłumaczy Hubert Serediak, naczelnik OSP w Suliszewie. Dodaje, że dron zwiększy też komfort i bezpieczeństwo strażaków oraz zdecydowanie poprawi skuteczność ich działań. Opisywaną dotację otrzymają z projektu zatytułowanego: „Dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych –  2023 EkoStrażak” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***

Po niespełna 25 tys. złotych otrzymają jednostki OSP w Kołkach i Raduniu. W tych przypadkach dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia otrzymają z Małego Strażaka 2023, również finansowanego przez WFOŚiGW. W Kołkach zakupią m.in.: prądownice, tłumice, wentylator oddymiający i sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej, natomiast w Raduniu dotację przeznaczą na zakup umundurowania bojowego, aparatu powietrznego, sygnalizatora bezruchu i nowoczesnych hełmów. Dodajmy, że do tych trzech projektów gmina oraz OSP w Suliszewie dołożą 12 tys. złotych.

Tadeusz Krawiec