komunikat podatki

Informujemy, że z uwagi na zmianę oprogramowania, nakazy płatnicze dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2022 r. zostaną doręczone w terminie późniejszym. Mając powyższe na uwadze ustawowy termin płatności pierwszej raty ustalony na dzień 15 marca 2022 r. nie obowiązuje i zostaje przesunięty na 14 dzień od daty doręczenia decyzji.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zmianie ulegną indywidualne numery rachunków bankowych w zakresie dokonywania przedmiotowych opłat.

(kk)