baner odbiór odpadów w gminie

27 marca (sobota) z miejscowości: Bonin, Gleźno, Koplin, Nowe Żeńsko, Oraczewice, Pakość, Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stary Klukom, Stawin, Stradzewo, Sulino, Sułowo, Witoszyn, Zamęcin i Zwierzyn, przeprowadzone zostaną, dodatkowe odbiory segregowanych odpadów plastiku i papieru.

Czytaj więcej

Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie:
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
– ochrony i promocji zdrowia,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ratownictwa i ochrony ludności
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony

Czytaj więcej

CHOSZCZNO. Od 1 stycznia 2024 roku, czyli już za niespełna trzy lata, zapłacimy karę za używanie niewłaściwego pieca. Od 2028 roku obostrzenia będą jeszcze większe. Dlatego warto już dziś go wymienić i skorzystać przy tym z dofinansowania, które gmina realizuje w ramach projektu wspieranego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej