W czerwcu i listopadzie br. w naszej gminie odbierane będą odpady zielone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie. Poniżej znajdują się dokładne terminy oraz wykaz ulic i miejscowości, z których będą odbierane.

Miasto:

06.06.2024 r., 21.11.2024 r. (czwartek) – ulice: Gorzowska, Fabryczna, Wysoka, Sienkiewicza, Żeromskiego, Stawina, Kraszewskiego, Słowackiego, Nadbrzeżna, Żeglarska, Kolejowa, Kochanowskiego

Czytaj więcej

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to w Gminie Choszczno realizuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Czytaj więcej