CHOSZCZNO. Nadchodzi czas corocznego rozliczenia podatku. Jeśli w swoim zeznaniu PIT zaznaczysz, że mieszkasz w Choszcznie, to 38 procent z tego rozliczenia wróci do gminy i zostanie przeznaczone na nasze inwestycje. Choćby na rozwój szkół i przedszkoli, wsparcie pomocy społecznej, kultury i sportu czy też na rozbudowę dróg.

Czytaj więcej

Burmistrz Choszczna  Zarządzeniem nr 1985/23 z dnia 20 lutego 2023 r. przyznał dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Czytaj więcej

Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu zaprasza osoby doświadczone chorobą onkologiczną do udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13. Grupa prowadzona będzie przez specjalistę z zakresu psychoonkologii. Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Zapisy pod numerem telefonu 669 606-604 lub 95 718 60 41.

Czytaj więcej

CHOSZCZNO. Zimowe ferie w pełni, a że nie ma śniegu ani lodu, więc zapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia przygotowane przez nasze instytucje, czyli: Choszczeński Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Choszcznie, Pływalnię Wodny Raj oraz Uczniowski Klub Sportowy Smecz Choszczno.

Czytaj więcej