CHOSZCZNO. Prawie 180 tys. złotych otrzymała gmina na sfinansowanie osobistych asystentów dla osób niepełnosprawnych. – Akurat z tego programu korzysta 16 osób. Wspieramy ich, a przede wszystkim ograniczamy skutki niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności – tłumaczy kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Magdalena Połomska-Gromadzka.

       Do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zatytułowanego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, nasza gmina przystąpiła poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie. – Już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, musieliśmy rozeznać ile mamy osób z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną, bo właśnie od ich liczby zależała kwota, którą moglibyśmy otrzymać na realizację tego przedsięwzięcia – mówi kierownik Magdalena Połomska-Gromadzka. Podkreśla, że w głównych założeniach chodziło przede wszystkim o wsparcie finansowe przeznaczone na usługi świadczone przez asystenta, z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
       – Głównie o poprawę jakości życia poprzez umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym – zaznacza, że na pierwszym miejscu stawiana była i jest szeroko rozumiana niezależność. A na czym dokładnie polega ta pomoc? Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej sprowadzają się do wspierania i konkretnej pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym także przy wszelkich wyjazdach, załatwianiu spraw urzędowych czy choćby korzystaniu z dóbr kultury. M. Połomska-Gromadzka dodaje, że w tej chwili w naszej gminie korzysta z tego programu 16 osób, w tym 14 z niepełnosprawnością znaczną i dwie z umiarkowaną. – Otrzymaliśmy na ten cel prawie 180 tys. złotych. Niestety program nie pozwala na dodawanie kolejnych osób, ale w MGOPS można zapisać się na tzw. listę rezerwową, umożliwiającą skorzystanie ze wsparcia tylko wtedy, jeśli ktoś zrezygnuje – podsumowała.
          Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Tadeusz Krawiec