Sekretarz Miejski Magdalena Sieńsko żegana dyrektor w Zamęcie Danutę Stróżyńską-Gryćko

CHOSZCZNO. W środę, szkolne dzwonki obwieściły wakacje również w Korytowie, Sławęcinie, Suliszewie i Zamęcinie. W tych placówkach uczyło się 371 uczniów, a nagrody burmistrza za najwyższe średnie odebrali: KATARZYNA MAŃKA, SZYMON SZYSZKA, GABRIELA NOWALIŃSKA i JAKUB BIELAWSKI.

       Na uroczystych zakończeniach roku szkolnego w szkołach w Korytowie, Sławęcinie, Suliszewie i Zamęcinie dyrektorzy zgodnie podkreślali to, że po 20. latach przerwy, ponownie absolwentami są ósmoklasiści. W Szkole Podstawowej w Korytowie było 10., a najwyższą średnią (5,20) osiągnęła siódmoklasistka w tym KATARZYNA MAŃKA. Tu w imieniu burmistrza, nagrodę wręczył jej PIOTR KAMELA, kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych. Podczas opisywanej uroczystości, ze szkołą pożegnała się również dyrektor AGNIESZKA CZUKIEWSKA. Podsumowując ten okres, wyliczyła całą gamę przedsięwzięć i akcji przyczyniających się m.in. do podnoszenia poziomu kształcenia, a także promocji korytowskiego środowiska. Tych akcentów było bardzo dużo, a jednym z najbardziej medialnych był, muzyczny projekt i płyta „Korytowo na Ludowo”.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Suliszewie w roku szkolnym 2018/2019 uczyło się 94 dzieci, w tym 15. ósmoklasistów. Tu sekretarz miejski MAGDALENA SIEŃKO nagrodę za najwyższą średnią, czyli 5,24, wręczyła GABRIELI NOWALIŃSKIEJ.
Tyle samo absolwentów opuściło mury Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, a P. Kamela nagrodził absolwenta SZYMONA SZYSZKĘ, który uzyskał na świadectwie średnią 5,38.Jakub Bielawski najlepszy uczeń w Zamęcinie
    Podobnie jak w Korytowie, także i w Zamęcinie, od nowego roku szkolnego, placówką kierować będzie nowy dyrektor. – Pożegnania nie są łatwe, więc zdecydowanie wolałabym odejść po ciuchu, bez tego całego szumu – mówiła DANUTA STÓŻYŃSKA-GRYĆKO. Żegnając się z uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną, wręczyła swojej następczyni ELŻBIECIE ANDRUSZEWSKIEJ, tabliczkę na drzwi do dyrektorskiego gabinetu. Dodajmy, że w tym roku szkolnym w zamęcińskiej podstawówce uczyło się 92 uczniów, a z 12 . absolwentów, rekordową średnią 5,64, czyli jedną z najwyższych w gminie, osiągnął JAKUB BIELAWSKI (na zdjęciu).

Ania Błażejewicz, (tk)