kościół pw. NNMP w Choszcznie

CHOSZCZNO. Na wieżę naszego kościoła farnego powróciły zegary, słychać też hejnał, a to nieomylny znak, że dobiega końca jego remont.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył ponad 24 mln zł na remont zabytkowych kościołów. Pisaliśmy już o tym, że prawie jedna piąta tej kwoty trafiła do naszej gminy. Z przeznaczeniem na odnowienie świątyń w Choszcznie i Korytowie. Tu warto dodać, że wówczas, chętnych do skorzystania z tego funduszu było 30 parafii, a wsparcie otrzymało tylko 11. W tym 1,3 mln zł trafiło do kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie i kolejnych 2,9 mln zł do naszej fary, będącej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
odnowiony kościół
      Choszczeński kościół (dzisiaj zwany też mariackim ? red.) został wybudowany na miejscu granitowej świątyni z XIII wieku i obecnie zaliczany jest do najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza Zachodniego. Odbudowana po wojnie świątynia, przechodzi obecnie gruntowną renowację, z wymianą pokrycia dachowego i generalnym remontem elewacji na czele. Wstępnie koszt całej inwestycji  oszacowano na prawie 3,5 miliona złotych. Tu warto przypomnieć, że pod koniec 2018 roku, przedsięwzięcie to otrzymało z gminy 100 tysięcy złotych, jako dotację celową przeznaczoną m.in. na konserwację elewacji wieży i naprawę więźby dachowej.

(tk)