na zdjęciu widać tańczące przedszkolaki

CHOSZCZNO. Od lutego ruszają zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych, i przedszkoli. Poniżej zamieszczamy ważne informacje, terminy zgłoszeń oraz kryteria, jakie rodzice muszą spełnić, by ich pociechy rozpoczęły edukację we wrześniu tego roku.

PRZEDSZKOLA
Od 20 do 28 lutego choszczeńskie przedszkola będę przyjmować deklaracje o kontynuowania wychowania przedszkolnego w placówce, do której dzieci aktualnie  uczęszczają. Natomiast od 2 do 16 marca będę przyjmowane wnioski o przyjęcie do przedszkoli.

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno.
 
Zarządzenie burmistrza Choszczna w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2020/2021.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Od 24 lutego do  31 marca choszczeńskie szkoły przyjmują karty zgłoszeń o przyjęcie do klas pierwszych  dzieci urodzonych w 2013 r. Oprócz nich należy:
– okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
– okazać akt urodzenia dziecka,
– w przypadku dziecka zameldowanego poza obwodem, a zamieszkującego w obwodzie szkoły należy złożyć podanie do dyrektora szkoły.

Zaś do klas integracyjnych przyjmowane będą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego.

Karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje znajdziecie w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych placówek.

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas I publicznych szkół  podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2020/2021.