komunikat

Informuję, że producent rolny, który zamierza ubiegać się o wsparcie finansowe w związku z wystąpieniem suszy w uprawach rolnych, zobowiązany jest do złożenia właściwego wniosku o oszacowanie szkód za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

(§ 13x ust. 8 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz. U. z 2020 r., poz. 1009)

Wnioski należy składać do 15 października roku wystąpienia suszy.

Wnioski złożone w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, będą zwracana do adresata.

Dodatkowo informuję, że na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładce: Dla Przedsiębiorcy > Szkody w rolnictwie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód.