komunikat

Przypominamy, że od 17 lipca 2023 r. przyjmowane będą wnioski do projektu budżetu 2024 roku.

Wniosek winien zawierać krótki opis ze wskazaniem przedmiotu, miejsca i zakresu działania, a w miarę możliwości przybliżony koszt postulowanego przedsięwzięcia. Wnioski można składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie (parter, celem ich zarejestrowania) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

Na podstawie złożonych przez Szanownych Państwa wniosków Burmistrz dokona wyboru najpilniejszych zadań na rok budżetowy 2024 i przedstawi w formie projektu budżetu Radzie Miejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 02 października 2023 r.

KOMUNIKAT DO POBRANIA TUTAJ