komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszcznie informuje, że na podstawie wyniku laboratoryjnego z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie z dn. 5.07.2023 r. na terenie powiatu choszczeńskiego stwierdzono chorobę zakaźną zwalczaną z urzędu tj. zgnilca amerykańskiego pszczół. Próby zostały pobrane w dn. 20.06.2023 r.  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie w pasiece położonej w miejscowości Barlinek.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszcznie wnosi o poinformowanie o zaistniałej sytuacji właścicieli pasiek z obszarów znajdujących się na terenie gminy.

W załączniku pismo – pobierz